Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om goede zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u ergens ontevreden over bent. Wij stellen uw mening op prijs om de kwaliteit van de zorg en de serviceverlening  te bevorderen. Bij een klacht vragen we u dit in eerste instantie te bespreken met de desbetreffende therapeut.

Bent u nog niet tevreden?  Dan leggen we de klacht voor bij de beroepsvereniging Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck ( VvOCM) en/of het klachtenloketparamedici.