Unieke Groepscursussen

Centrum voor houding en beweging

Oefenentherapie Mensendieck

Oefenentherapie Mensendieck is paramedische behandelmethoden, gericht op behandeling en voorkoming van klachten ten gevolge van een onjuist houding- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte.

De therapeut maakt u bewust van uw bewegingsgewoonten en laat u d.m.v. actieve oefentherapie voelen en begrijpen hoe een beweging in elkaar zit en hoe dit in relatie staat tot uw klachten. Samen met uw therapeut werkt u naar het optimaal leren gebruik te maken van de eigen, individuele bewegingsmogelijkheden daarbij wordt ook rekening gehouden met de omgeving (o.a werk-, sport- en gezinssituatie).

Na de behandeling bent u zich bewuster van uw manier van bewegen en kunt u uw klacht zelf positief beïnvloeden. Zo leert u gezonde houding- en bewegingsgewoonten in te passen tijdens uw dagelijkse werkzaamheden, sport en hobby.

Zie voor meer informatie www.vvocm.nl


Indicaties

Oefentherapie Mensendieck kan worden toegepast ter voorkoming van klachten (preventie) en/of bij de verschillende indicaties. U wordt individueel begeleid en actief betrokken in de behandeling. Om een goede indruk te krijgen kunt u klikken op de icoontjes op de home pagina.