Privacyverklaring

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Onze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. 

Persoonlijke gegevens

Centrum voor Houding en Beweging noteert de volgende persoonlijke gegevens van u bij een behandeltraject.

 • Achternaam, voorletters
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN, identiteitsdocument/nummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Huisarts
 • Verwijzer; indien anders dan huisarts
 • Verzekeringsgevens
 • Gegevens betreffende uw gezondheidssituatie
 • Overige gegevens, die u actief verstrekt; in correspondentie of telefonisch

Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen. Wij verwerken uw gegevens op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandellingsovereenkomst ( WGBO ).

Dossiergegevens

Hierin staan alleen de gegevens, die noodzakelijk zijn voor een adequate behandeling van u als cliënt.

Alle werkzame therapeuten hebben de mogelijkheid om uw persoons- en dossiergegevens in te zien. Er wordt alleen naar deze gegevens gekeken indien dit noodzakelijk is. Dit met als doel het behandelproces ( zowel behandelingen als het maken van afspraken ) zo efficiënt mogelijk te laten verlopen als ook t.b.v. de facturatie.

Vastgelegde gegevens kunnen worden uitgewisseld met derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u. 

Bewaartermijn, inzien, aanpassen of verwijderen van uw gegevens

De dossiergegevens worden –zoals wettelijk ( WGBO) bepaald- maximaal 15 jaar bewaard.

U heeft het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen. Wanneer u verzoekt de gegevens eerder te verwijderen dan zal u op de wettelijke bewaartermijn gewezen worden. Blijft u van mening dat de gegevens verwijderd dienen te worden, kunnen wij ( mogelijk ) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker. De WGBO vereist namelijk een bewaartermijn van 15 jaar. In dat geval wordt u verzocht om een schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Cookies of vergelijkbare technieken

De praktijk gebruikt alleen technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. 

Beveiliging

Alle gegevens zijn beveiligd volgende de huidige normen en wetgeving. U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.

Vragen/klachten

Mocht u over deze verklaring vragen hebben dan wel bezwaar hebben op de wijze waarop wij uw privacy borgen dan kunt u telefonisch, schriftelijk of via de mail contact opnemen met de behandelend therapeut.